معنی و ترجمه کلمه رطل به انگلیسی رطل یعنی چه

رطل

rotl

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها