معنی و ترجمه کلمه ریاکار به انگلیسی ریاکار یعنی چه

ریاکار

hypocritical
insincere
pharisee

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها