معنی و ترجمه کلمه زرنگى به انگلیسی زرنگى یعنی چه

زرنگى

knack
promptitude
sleight

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها