معنی و ترجمه کلمه زنا به انگلیسی زنا یعنی چه

زنا

adultery
bawdry
fornication

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها