معنی و ترجمه کلمه سازماندهى مجدد به انگلیسی سازماندهى مجدد یعنی چه

سازماندهى مجدد

reorganization

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها