معنی و ترجمه کلمه آب نبات به انگلیسی آب نبات یعنی چه

آب نبات

barleysugar
candy
drop
gumdrop
sugarplum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها