معنی و ترجمه کلمه آب سنج به انگلیسی آب سنج یعنی چه

آب سنج

eudiometer
water meter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها