معنی و ترجمه کلمه سایش به انگلیسی سایش یعنی چه

سایش

abrasion
corrasion
erosion
friction
grind
scrub
trituration

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها