معنی و ترجمه کلمه شاخ به انگلیسی شاخ یعنی چه

شاخ

branch
cornu
horn
ramus

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها