معنی و ترجمه کلمه صدف به انگلیسی صدف یعنی چه

صدف

ammonite
cowrie
cowry
pearl
shale
shard

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها