معنی و ترجمه کلمه صدف براق و زیبایى که سرخ پوستان آمریکایى به جاى پول مصرف مى کردند به انگلیسی صدف براق و زیبایى که سرخ پوستان آمریکایى به جاى پول مصرف مى کردند یعنی چه

صدف براق و زیبایى که سرخ پوستان آمریکایى به جاى پول مصرف مى کردند

wampum
wampumpeag

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها