معنی و ترجمه کلمه ضبط به انگلیسی ضبط یعنی چه

ضبط

attachment
detainer
execution
filing
record
recording
retention
seizing
seizure


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها