معنی و ترجمه کلمه عادت به انگلیسی عادت یعنی چه

عادت

accustom
addict
consuetude
custom
diathesis
habit
habitude
hank
praxis
rote
rut
thews
ure
usage
vogue
wont

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها