معنی و ترجمه کلمه عصبى به انگلیسی عصبى یعنی چه

عصبى

abnerval
neural
neurotic
overwrought

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها