معنی و ترجمه کلمه عضو مجلس به انگلیسی عضو مجلس یعنی چه

عضو مجلس

assemblyman
member of parliament

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها