معنی و ترجمه کلمه عضو هیئت به انگلیسی عضو هیئت یعنی چه

عضو هیئت

commissioner

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها