معنی و ترجمه کلمه عوام الناس به انگلیسی عوام الناس یعنی چه

عوام الناس

commonalty
populace

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها