معنی و ترجمه کلمه عینى به انگلیسی عینى یعنی چه

عینى

objective

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها