معنی و ترجمه کلمه غایب به انگلیسی غایب یعنی چه

غایب

absent
absentee
away
in absentia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها