معنی و ترجمه کلمه غلت به انگلیسی غلت یعنی چه

غلت

slither
tumble

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها