معنی و ترجمه کلمه غلط به انگلیسی غلط یعنی چه

غلط

agley
amiss
awry
erroneous
error
fallacious
false
foul
inaccuracy
inaccurate
incorrect
mutilated
peccant
phoney
phony
unsound
wrong

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها