معنی و ترجمه کلمه فاصله فرعى به انگلیسی فاصله فرعى یعنی چه

فاصله فرعى

subinterval

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها