معنی و ترجمه کلمه فنجان به انگلیسی فنجان یعنی چه

فنجان

acetabulum
calices
calix
cup
cupful
cupule
mazard

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها