معنی و ترجمه کلمه فنجان چاى خورى بى دسته به انگلیسی فنجان چاى خورى بى دسته یعنی چه

فنجان چاى خورى بى دسته

teabowl

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها