معنی و ترجمه کلمه hot wire instrument به فارسی hot wire instrument یعنی چه

hot wire instrument


علوم مهندسى : دستگاه اندازه گيرى با رشته حرارتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها