معنی و ترجمه کلمه زنده به انگلیسی زنده یعنی چه

زنده

alacritous
alive
fresh
live
lively
living
quick
spiritous
vivid
vivific


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها