معنی و ترجمه کلمه زنده بواسطه نور به انگلیسی زنده بواسطه نور یعنی چه

زنده بواسطه نور

photobiotic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها