معنی و ترجمه کلمه remind به فارسی remind یعنی چه

remind


ياداورى کردن ،ياداور شدن ،بياد اوردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها