معنی و ترجمه کلمه فن معالجه و درمان امراض پا به انگلیسی فن معالجه و درمان امراض پا یعنی چه

فن معالجه و درمان امراض پا

chiropody

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها