معنی و ترجمه کلمه hearing به فارسی hearing یعنی چه

hearing


استماع دعوى ،شنوايى ،سامعه ،استماع دادرسى ،رسيدگى بمحاکمه ،گزارش
قانون ـ فقه : دادرسى ،محاکمه
روانشناسى : شنوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها