معنی و ترجمه کلمه he did his level best به فارسی he did his level best یعنی چه

he did his level best


کوتاهى نکرد،انچه از دستش برامدکرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها