معنی و ترجمه کلمه difference به فارسی difference یعنی چه

difference


فرق ،اختلاف ،(ر ).تفاوت ،تفاضل
کامپيوتر : تفاوت
عمران : اختلاف
معمارى : تفاضل
روانشناسى : تفاوت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها