معنی و ترجمه کلمه hot-forging die به فارسی hot-forging die یعنی چه

hot-forging die


علوم مهندسى : حديده اهنگرى گرم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها