معنی و ترجمه کلمه hand made brick به فارسی hand made brick یعنی چه

hand made brick


معمارى : اجر ساخته شده با قالب دستى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها