معنی و ترجمه کلمه he obeys his superiors به فارسی he obeys his superiors یعنی چه

he obeys his superiors


بزرگترها يا روساى خودرا اطاعت ميکند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها