معنی و ترجمه کلمه difference chart به فارسی difference chart یعنی چه

difference chart


جدول تعيين سمت و برد نسبى
علوم نظامى : جدول تعيين بر دو سمت توپ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها