معنی و ترجمه کلمه harmonic distortion به فارسی harmonic distortion یعنی چه

harmonic distortion


الکترونيک : اغتشاش هارمونيک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها