معنی و ترجمه کلمه فرکانس به انگلیسی فرکانس یعنی چه

فرکانس

frequence
frequency
modulation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها