معنی و ترجمه کلمه سوسنى شکل به انگلیسی سوسنى شکل یعنی چه

سوسنى شکل

crinoid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها