معنی و ترجمه کلمه فاسد شدگى به انگلیسی فاسد شدگى یعنی چه

فاسد شدگى

malady

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها