معنی و ترجمه کلمه فنجان گذاشتن به انگلیسی فنجان گذاشتن یعنی چه

فنجان گذاشتن

cup

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها