معنی و ترجمه کلمه فاصل به انگلیسی فاصل یعنی چه

فاصل

disjunctive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها