معنی و ترجمه کلمه فراغت از تحصیل به انگلیسی فراغت از تحصیل یعنی چه

فراغت از تحصیل

graduation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها