معنی و ترجمه کلمه فرفرى به انگلیسی فرفرى یعنی چه

فرفرى

curly
frizzly
frizzy
kinky
woolly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها