معنی و ترجمه کلمه فرمان به انگلیسی فرمان یعنی چه

فرمان

assize
bull
charter
command
commandment
commission
decree
edict
errand
firman
handlebar
hest
institute
mandate
ordinance
ordonnance
precept
rescript
sanction
word

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها