معنی و ترجمه کلمه فروکش به انگلیسی فروکش یعنی چه

فروکش

abatement
appeasement
deflation
ebb
let up
lysis
refluence
subsidence

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها