معنی و ترجمه کلمه فر موى سر به انگلیسی فر موى سر یعنی چه

فر موى سر

wave

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها