معنی و ترجمه کلمه headway به فارسی headway یعنی چه

headway


حرکت به جلو،پيشرفت ،پيش رفتن ،جلو رفتن
علوم نظامى : پيش روى ناو
علوم دريايى : جلو روى ،پيش روى ناو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها