معنی و ترجمه کلمه فسفات زدن به به انگلیسی فسفات زدن به یعنی چه

فسفات زدن به

phosphate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها