معنی و ترجمه کلمه فشار آور به انگلیسی فشار آور یعنی چه

فشار آور

exigent
overwhelming
pressing

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها